dissabte, de març 04, 2006

El projecte educatiu de Scouts d'Europa

La finalitat de l'escoltisme és ajudar a cada jove a dirigir la seva vida perquè sigui capaç de jugar un paper útil al món que l'envolta.

La vida scout no té sentit si no desemboca en el servei als altres. Per això mateix s'ha definit l'escoltisme com "el civisme a l'escola dels boscos". "Sempre a punt" és el lema de tots els scouts del món. El seu lema expressa bé aquesta voluntat de servir.

El desenvolupament harmoniós de la personalitat: cinc finalitats indisociables

* La salut i el desenvolupament físic

Fins i tot el segle XXI, encara cal ensenyar els nois a rentar-se, a estar nets, a conèixer les regles d'higiene. Malgrat que l'esport estigui considerablement desenvolupat a la nostra societat, són molts els nens i els adolescents als qui falta vigor, energia, resistència, agilitat. La vida a l'aire lliure permet trobar un equilibri de vida i d'harmonia amb la naturalesa. Respectar el seu cos és també dominar-lo, ensenyar els joves a lluitar, no només contra l'ús del tabac, l'alcohol, sinó també contra la banalització de la toxicomania o la de les experiències sexuals precoces.

* La formació del caràcter

Mitjançant les exigències de la vida comunitària a l'escola de la naturalesa, l'escoltisme desenvolupa les qualitats necessàries en la construcció d'una personalitat sòlida: el coratge, la voluntat, la perseverança, la superació d'un mateix. Porta a cada noi a prendre progressivament confiança en si mateix. L'ensenya també l'alegria de viure i en convida cada un a desenvolupar un bon humor que pugui contagiar els altres. Procura també ensenyar uns joves "superinformats" a utilitzar el discernniment, a desenvolupar el seny i el sentit crític. Aquest és un dels objectius essencials de la pedagogia dels Consells: tots els òrgans de decisió estan encapçalats per un cap, qui s'assessora dels seus subordinats en un "Consell de Caps".

* El sentit del concret

Al costat de la formació escolar, intel·lectual i teòrica, l'escoltisme insisteix sobre el desenvolupament de la creativitat, l'habilitat manual, l'esperit pràctic, el treball amb les mans... Lluny de la realitat virtual, el scout crea i construeix.

* El do de si mateix

L'escoltisme és una escola de servei i de donació. Pretén desenvolupar, amplificar, traduir en actes les qualitats de generositat dels joves. Ajuda a descobrir, de manera progressiva, que la verdadera alegria és el do de si i el servei.

* El sentit de Déu

L'escoltisme vol ajudar cada jove a saber cap a on va, a trobar el sentit de la seva vida; vol ser per a cada un d'ells una ocasió de descobrir la presència de Déu en la seva vida i en la dels altres, conèixer-lo millor, il·luminar la seva vida a la llum dels valors de l'Evangeli.